Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 3350.PDF7.97 MB