Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

Số ký hiệu: 2357/BC-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Các văn bản khác