Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 3857/BC-UBND
Ngày ban hành: 22/11/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác