Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017

Số ký hiệu: 2876/BC-UBND
Ngày ban hành: 8/9/2017
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Báo cáo Kinh tế, Xã hội
Các văn bản khác