Báo cáo Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Số ký hiệu: 1071/BC-UBND
Ngày ban hành: 20/4/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác