Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Số ký hiệu: 3345/BC-UBND
Ngày ban hành: 19/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác