Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2019

Số ký hiệu: 2385/BC-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác