Báo cáo tinh hình triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 3159/BC-UBND
Ngày ban hành: 27/10/2014
Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác