Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại

Trình tự thực hiện

Ngân hàng thương mại quyết định việc thay đổi tên phòng giao dịch; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch việc thay đổi này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phòng giao dịch hoạt động theo tên mới.

Cách thức thực hiện

 + Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản báo cáo NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch.

Thời hạn giải quyết

Không

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Không

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 + Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.

 

Mức độ: