Bản xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng,phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình: khôi phục, cải tạo đường Bảo Lạc- Cô Ba,huyện Bảo lạc thuộc dự án đầu tư xây dựng

Số ký hiệu: 1942/XN-UBND
Ngày ban hành: 28/6/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác