Bảo Lâm tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Là huyện nghèo được thụ hưởng chính sách của Nghị quyết 30a, những năm gần đây, Bảo Lâm đang tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM).

 
        
Hồ nước sinh hoạt tập trung Lũng Mần, xã Đức Hạnh (Bảo Lâm) được đầu tư bằng nguồn ngân sách tập trung, tạo điều kiện cho nhân dân có nước sinh hoạt.    

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với xây dựng NTM. Tổ chức 33 lớp tập huấn tại huyện, xã và tuyên truyền tại 259 xóm với hơn 27 nghìn lượt người tham gia.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM tại địa phương. Hiện có 8/13 xã đã hoàn thành lập quy hoạch xây dựng NTM; 13/13 xã hoàn thành phê duyệt đề án NTM. Đến nay, 5 xã còn lại: Nam Quang, Nam Cao, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang, Thái Sơn đã hoàn thành lập quy hoạch, đang trình UBND huyện thẩm định phê duyệt. Tại Thái Học (xã điểm xây dựng NTM của huyện Bảo Lâm) trong 2 năm 2011 - 2012, nhân dân đóng góp hơn 2.500 công lao động, hàng chục tấn xi măng, hơn 45 m3 cát, đá..., trị giá khoảng 540 triệu đồng để làm đường bê tông nội thôn Nà Sài - Cốc Kạch, mương thủy lợi Bản Ràn, đường lên trụ sở xã... Tiêu biểu như các hộ: Nông Trọng Diệp, Vương Quốc Phong, Vương Văn Hạc, Nguyễn Thị Minh, Dương Thị Thiếm, Vương Văn Thấn..., đã hiến hơn 4.000 m2 đất làm đường, xây trường học.

Huyện chủ động lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho người dân; xây dựng các mô hình thí điểm chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Mở 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng, phổ biến các chính sách dân tộc cho 385 người; 29 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 1.000 lượt người tham gia; 48 lớp học hiện trường FFS về trồng lúa, ngô, đỗ tương, chăn nuôi gà. Xây dựng 18 mô hình trình diễn trồng lạc, ngô, đỗ tương, thuốc lá quy mô hơn 13,3 ha, 181 hộ tham gia. Dự án PSARD Cao Bằng tổ chức 27 lớp tập huấn hiện trường cho gần 1.500 lượt người. Lồng ghép Nghị quyết 30a mở 8 lớp đào tạo về kỹ thuật trồng nấm và chăn nuôi bò cho 224 lượt người.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện lồng ghép các nguồn vốn khác để đầu tư hạ tầng cơ sở thiết yếu cho các xã. Trong đó, từ năm 2011 - 2014 đã lồng ghép các nguồn vốn gần 380 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục thiết yếu như: đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm y tế... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống 45,4% (cuối năm 2013).

Ông Ban Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm chia sẻ: Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định trong xây dựng NTM, nhưng thực tế do xuất phát điểm của huyện thấp, kinh phí đầu tư trực tiếp từ chương trình hạn chế, trong 3 năm 2011 - 2013 mới được ghi chỉ tiêu vốn 4,5 tỷ đồng nên cơ bản chỉ đủ kinh phí lập quy hoạch, tuyên truyền, tập huấn..., không có vốn để đầu tư hạ tầng cơ sở đảm bảo các tiêu chí NTM. Đến cuối năm 2013, Bảo Lâm chỉ có 1 xã Thái Học thuộc nhóm 4 các xã trung bình đạt chuẩn 5 - 9 tiêu chí NTM; 12 xã còn lại đều thuộc xã khó khăn đạt dưới chuẩn từ 1 - 4 tiêu chí NTM.

Ngoài việc tiếp tục phát huy nội lực, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, Bảo Lâm mong muốn tiếp tục được tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở cho các xã, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Theo baocaobang.vn