Bảo Lạc: Năm 2014, xã Huy Giáp phấn đấu đạt 15/19 tiêu chí XDNTM

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Huy Giáp (Bảo Lạc) đã đạt 11/19 tiêu chí.

IMG_46590

Nhân dân xã Huy Giáp (Bảo Lạc) phát triển chăn nuôi đem lại thu nhập ổn định.

Xã đã mở mới, nâng cấp 5 tuyến giao thông nông thôn có chiều dài 12,8 km; làm 800 m đường bê tông vào xóm Cắm Dưới và xây 1 công trình mương thủy lợi. Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đầu tư 5 tỷ đồng xây dựng Trường THCS bán trú; hỗ trợ 23 nhà ở cho đồng bào dân tộc khó khăn về xóa nhà tạm, dột nát. Xã còn vận động nhân dân san gạt mặt bằng ở 7 điểm trường mầm non, dựng lớp học ở các phân trường...

Xã phấn đấu hết năm 2014, sẽ đạt 15/19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Theo baocaobang.vn