Bổ sung địa danh hành chính đối với mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang

Số ký hiệu: 4209/UBND-CN
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác