bổ sung một số nội dung công việc, hạng mục phát sinh vào công trình trường học tại xã Quang Trung, huyện Hòa An

Số ký hiệu: 1244/UBND-XD
Ngày ban hành: 08/5/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác