Ban hành Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến năm 2016 cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy điện Bản Rạ

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến năm 2016 cho các chủ rừng thuộc lưu vực thủy điện Bản Rạ.

rừng

Ảnh minh họa

Theo đó, phạm vi là các chủ rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Bản Rạ, gồm 2 huyện Trùng Khánh, Hạ Lang với tổng diện tích rừng được chi trả 7.748 ha. Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là các chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, gồm: Chủ rừng là tổ chức (Khu bảo tồn loài sinh cảnh vượn Cao Vít), diện tích 66 ha. Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, diện tích 5.226 ha. Các cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, diện tích 1.564 ha. Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, diện tích 892 ha.

Tổng tiền nhận ủy thác của nhà máy thủy điện Bản Rạ từ năm 2012 đến năm 2016 là 4 tỷ đồng.

 

D.L

 

Các tin tức khác