Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018 .

Mục đích của Kế hoạch, nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; đẩy mạnh cung ứng lao động, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; hỗ trợ việc làm cho người lao động, góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Khuyến khích các hình thức phát triển sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều chỗ làm việc mới cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo Kế hoạch, chỉ tiêu tạo việc làm mới năm 2018 là 10.800 lao động, trong đó: tạo việc làm tại chỗ thông qua dự án vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm 750 lao động; giới thiệu việc làm trong nước 5.000 lao động; xuất khẩu lao động 150 người; tạo việc làm thông qua các chương trình, dự án tại địa phương 4.900 lao động. Nhiệm vụ thực hiện là tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát huy chính sách việc làm công; Hỗ trợ tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia về việc làm; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động.

 

D.L

Các tin tức khác