Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

chỉ mục

Chợ Nguyên Bình - Cao Bằng

Quy định trên có 5 chương với 33 Điều, quy định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển và quản lý chợ trên địa bàn như: quy hoạch chợ; kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển chợ; quy định về các hạng mục; đơn vị trực tiếp quản lý chợ; quản lý kinh doanh và khai thác chợ; quy hoạch về hàng hóa, dịch vụ…

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh triển khai quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển chợ; phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu đề xuất ban hành các chính sách về đầu tư, xây dựng, khai thác và quản lý chợ; phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về phát triển và quản lý chợ.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2019.

 

D.L

 

Các tin tức khác