Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kiểm tra công tác nội chính tại Thạch An

Ngày 10/9, đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Quang Sơn làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại Ban Quản lý Dự án huyện và Huyện ủy Thạch An.

ban%20noi%20chinh%20%28600%20x%20382%29

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Quang Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Huyện Thạch An có 5,5 km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng; hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được triển khai tích cực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thực hiện thường xuyên, hiệu quả, đúng pháp luật; công tác thi hành án dân sự chuyển biến tích cực; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính được triển khai toàn diện.

Cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng. Công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn thực hiện tốt, các quy định về đấu thầu, chỉ thầu, công tác giải ngân đạt khá. Tuy nhiên, còn một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cần được quan tâm hơn.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Quang Sơn đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch An đã quan tâm, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014. Đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan quản lý, cải cách thủ tục hành chính đối với công tác xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn. Kịp thời nắm bắt và quản lý, giám sát chặt chẽ người lao động xuất biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê; quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài chính, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, quản lý tài nguyên khoáng sản.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, quán triệt kịp thời các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo baocaobang.vn