Ban tổ chức

1.Trưởng ban:

Ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

2.Các Phó Trưởng ban:

 • Ông Đàm Viết Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
 • Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng tiểu ban 04, phụ trách Thông tin và Tuyên truyền;
 • Bà Nguyễn Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh - Trưởng tiểu ban 01, phụ trách nội dung Hội nghị xúc tiến đâu tư, thương mại và du lịch;
 • Ông Trịnh Hữu Khang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng tiểu ban 02, phụ trách Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với Chưong trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc;
 • Ông Nguyễn Trung Thảo - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng tiểu ban 03, phụ trách Khánh tiết, Hậu cần, An ninh trật tự và vận động tài trợ.

3.Các ủy viên:

 • Ông Nguyễn Văn Dừa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng;
 • Ông Hoàng Văn Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
 • Bà Nguyễn Lâm Thị Tú Anh - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;
 • Ông Nguyễn Thái Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Ông Sầm Việt An - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 • Ông Thái Hồng Thịnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Ông Nguyễn Đặng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương
 • Bà Hoàng Tố Quyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
 • Ông Bế Xuân Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Ông Lương Tuân Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng;
 • Ồng Lê Hải Hòa - Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh­;
 • Ông Hà Văn Tuyên - Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh;
 • Ông Địch Xuân Thùy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
 • Ông Hoàng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông’
 • Ông Lê Thành Chung - Giám đốc Sở Ngoại vụ;
 • Ông Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên;
 • Ông Vũ Xuân Linh - Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng;
 • Ông Hoàng Mạnh Ngọc - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh./.