Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2018

Ngày tháng VB: 
26/10/2018
Số/ký hiệu: 
302/ GM-UBND

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN&PTNT; Văn hóa TT&DL, Công Thương, Ban quản lý KKT, Dự án HTKDCNH (CSSP), Ông Đặng Đình Ngọc, viện NCCS và PTTT (IPS), Công ty TNHH Kolia, Công ty CPCX, HTX Tâm Hòa, HTX Ba sạch