Các cấp bộ Đoàn: Nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới

Cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn thanh niên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng và duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất...

 
        
Đoàn viên thanh niên xã Đoài Côn (Trùng Khánh) lao động tình nguyện phát quang, san lấp ổ gà đường liên xã.    

Phối hợp với Trung ương Đoàn, Sở Nội vụ tổ chức Diễn đàn “Trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới”; vận động nguồn lực giúp đỡ các xã: Huy Giáp (Bảo Lạc), Thái Học (Bảo Lâm) trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015. Tiếp tục xin ý kiến các đơn vị liên quan về các đề án: “Đoàn hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015”, “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2020”.

Các đơn vị đoàn cơ sở có nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, như: Huyện đoàn Nguyên Bình huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; Huyện đoàn Thông Nông phối hợp tổ chức tập huấn ủ phân vi sinh cho đoàn viên thanh niên và nhân dân, phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật trồng ngô, áp dụng mô hình phân viên nén cho ngô tại 9 xã với diện tích 2 ha...

Theo baocaobang.vn