Các trường học trên địa bàn tỉnh tựu trường ngày 8/8/2018

Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng.

3_LNFG

Các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2018

Theo đó, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 8/8/2018; khai giảng năm học vào ngày 5/9/2018.

Bắt đầu học kỳ I từ ngày 13/8/2018, kết thúc trước ngày 31/12/2018. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 06/01/2019, hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5/2019. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, thi trung học phổ thông Quốc gia theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2018. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp đầu cấp THPT và mầm non năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/7/2019.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

 

D.L

 

Các tin tức khác