Cách giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người

Ngày 16/11, Công an tỉnh ban hành Công văn 456/CAT-PC67, về việc đăng ký xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

 

xe_may_dien_FFNQ

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra xe đạp điện đăng ký cấp biển số.

Theo đó, Điều 24 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về "Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người" như sau:

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe; chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng; giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển có cam kết của người đang sử dụng xe; chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định; giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác, hồ sơ gồm: 2 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe; chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm: 2 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến: Giấy khai đăng ký xe; giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe; chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe trong cùng tỉnh tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe. Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định). Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì trong 30 ngày cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác, cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định: Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị trong 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết.

Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến, cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Trách nhiệm của người đang sử dụng xe kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký và đến cơ quan công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị. Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế. Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe. Sau khi công an xã kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết đăng ký xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người có nhu cầu sang tên xe liên hệ với 5 điểm đăng ký xe mô tô trên địa bàn tỉnh, gồm: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Công an các huyện: Hòa An, Quảng Uyên, Bảo Lạc, Trùng Khánh để được hướng dẫn về thủ tục và giải quyết theo quy định.

Theo baocaobang.vn