CÔNG ĐIỆN

Ngày 16/4, UBND tỉnh đã có Công điện số 05/CĐ-UBND về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau đây là toàn văn Công điện:

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐIỆN:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng;

- Các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông;

- Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Cao Bằng;

- UBND các huyện, Thành phố;

Ngày 12/4/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận được tin báo, ở tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng có một hộ chăn nuôi có 1 con lợn đã chết ngày 11/4/2019, số lợn còn lại có dấu hiệu của bệnh dịch tả lợn châu Phi, da mẩn đỏ, sốt cao; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã lấy 2 mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng 2 Hải Phòng để xét nghiệm. Sau khi có Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 975/TYV2-CĐ, thông báo 2 mẫu bệnh phẩm trên dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thực hiện biện pháp chống dịch cấp bách, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, UBND thành phố Cao Bằng đã xử lý tiêu hủy toàn bộ số lợn của hộ chăn nuôi trên, với tổng trọng lượng 753 kg; thực hiện phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực chăn nuôi của gia đình và các hộ lân cận; kiểm tra tình hình dịch bệnh trên lợn của các hộ chăn nuôi trên địa bàn tổ 10, phường Tân Giang, đàn lợn khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh.

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, nhưng khó khăn trong việc kiểm soát được tất cả các nguyên nhân gây lây lan bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND các huyện, Thành phố:

- Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận để chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo Kế hoạch số 4311/KH-UBND, ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về hành động, ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Có kế hoạch về nguồn kinh phí, nhân lực để sẵn sàng thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã phổ biến cho người chăn nuôi biết chính sách Nhà nước hỗ trợ lợn bị xử lý tiêu hủy tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; phổ biến, hướng dẫn cho người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, an toàn sinh học trong chăn nuôi tại Công văn số 224/SNN-CNTY, ngày 1/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cách nhận biết lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, các biện pháp xử lý ổ dịch, kỹ thuật tiêu hủy lợn mắc bệnh theo Hướng dẫn số 296/SNN-CNTY, ngày 14/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra, vào địa bàn; xử lý theo đúng quy định các trường hợp vận chuyển lợn, các sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch.

2.  UBND thành phố Cao Bằng

Ngoài việc thực hiện các nội dung nêu tại mục 1 của Công điện này, đồng thời thực hiện các nội dung sau:

- Công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn phường Tân Giang theo đúng quy định. Thông tin chính xác tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn phường Tân Giang cho các xã, phường lân cận phường Tân Giang biết để chủ động thực hiện các biện phòng, chống dịch bệnh, tránh gây hoang mang trong xã hội.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND phường Tân Giang xác định phạm vi và khoanh vùng ổ dịch để thực hiện ngay các biện pháp chống dịch, thực hiện phun khử trùng tiêu độc toàn bộ ổ dịch với tần suất 1 lần/ngày, trong vòng 1 tuần; 3 lần/tuần, trong 2 tuần tiếp theo. Thống kê đàn lợn, tổ chức cho người chăn nuôi lợn cam kết không bán, không vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn ra khỏi ổ dịch. Thành lập chốt tại các đầu mối giao thông ra, vào ổ dịch nhằm kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển lợn ra, vào ổ dịch, sản phẩm của lợn ra khỏi ổ dịch; phun khử trùng tiêu độc các phương tiện ra khỏi ổ dịch.

3.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn để đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời xử lý các tình huống cấp bách (nếu có xảy ra). Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả. Kịp thời báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung về chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

4.  Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Cao Bằng chỉ đạo lực lượng chức năng trực thuộc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và tích cực chủ động phối hợp với cơ quan thú ý và các địa phương thực hiện kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn trong nội địa và khu vực biên giới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

5.  Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chuyên đề về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo vệ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ vật nuôi; thông tin về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, tránh gây hoang mang trong xã hội.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống và ứng phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Căn cứ ý kiến trên, các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN TRUNG THẢO

 

Các tin tức khác