Công điện về ứng phó cơn bão số 3

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-TW hồi 14 giờ 00 ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; để chủ động ứng phó với mưa, bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình đã có Công điện về ứng phó cơn bão số 3.

bao-s3

Đường đi của cơn bão số 3 (nguồn Internet)

Ngày 1/8/2019, UBND tỉnh Cao Bằng có Công điện về việc phòng, ứng phó với con bão số 3.

Nội dung công điện: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố hết sức cảnh giác, tích cực theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết để kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tếp tục tổ chức rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các khu vực đã có mưa to trong thời gian vừa qua. hối hợp với các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện, mỏ khai thác khoáng sản, công trình đang xây dựng kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình. hủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Kim Cúc 

Các tin tức khác