CÔNG ĐIỆN: Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 12/02/2014, UBND có Công điện số 01/CĐ-UBND-NL về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thanh phố triển khai các công việc sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, đơn vị thực hiện tốt công tác PCCCR trên địa bàn mình, đặc biệt là các xã vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Củng cố các ban chỉ đạo, tổ đội PCCCR ở các cơ sở; rà soát quy chế, lực lượng phối hợp, phương tiện thiết bị cứu chữa; phân công trực PCCCR 24/24 giờ trong những này nắng nóng, khô hanh để phát hiện, thông tin và xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

Các chủ rừng (tổ chức, các nhân) phải tăng cường công tác quản lý bảo vệ, chủ động tuần ra, canh giữ và tổ chức PCCCR đối với diện tích rừng mình quản lý. Khi có cháy rừng phải tổ chức chữa cháy ngay, đồng thời cấp báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để huy động các lực lượng hỗ trợ xử lý kịp thời.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng về công tác PCCCR;  kiểm tra các lực lượng thường trực tại các chòi canh, lán chỉ huy, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc phát, đốt thực bì khi làm nương rẫy; kiểm tra các nguồn lửa có nguy cơ gây ra cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng và kịp thời các biện pháp phòng, chống cháy.

3. Lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công An, Quân đội) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện tốt việc phối hợp với các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, các chủ rừng để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý mà không khẩn trương cứu chữa, giải quyết kịp thời thì phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm tuỳ theo mức độ thiệt hại do hậu quả cháy rừng gây ra.

PV

Các tin tức khác