Công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày 13/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ký ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương triển khai ngay những công việc theo tinh thần Công điện hỏa tốc số 160/CĐ-TTg ngày 11/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như sau:

1. Giám đốc, Thủ tưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giao tại kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI tại kỳ họp thứ 8; Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động năm 2019 là " Kỷ cương, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". Triển khai tốt chương trình công tác của cơ quan, địa phương mình; tập trung cao độ nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả công việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội ,trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chiến lược của tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, nông, lâm, nghiệp và thủy sản, đặc biệt là sản xuất vụ Xuân 2019 phải đảm bảo diện tích gieo trồng và khung lịch thời vụ; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đề phòng và chủ động ứng phó thiên tai hạn hán, rét đậm, rét hại có thể xảy ra trong thời gian tới; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng; chuẩn bị tốt cây giống, rà soát đất lâm nghiệp để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2019; triển khai thiết thực, hiệu quả Chương trình xây dựng nôn thôn mới năm 2019.

5. Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh nắm bắt tình hình, đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất, nhập khẩu hàng hóa. Phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương nắm bắt tình hình thị trường, không để xảy ra thiếu hụt và tăng giá hàng hóa, nguyên liệu bất hợp lý; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thành phố, tập trung đôn đốc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch năm 2019 đảm bảo tiến độ, mức thu theo dự toán giao ngay từ những tháng đầu năm; chú trọng tăng từ thu nội địa, thu từ dịch vụ, du lịch, hoạt động khoáng sản, xuất nhập khẩu. Tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ động thuế,… Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng liên quan (Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông...) tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ giao tại Công văn số 4226/UBND-GT ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội xuân năm 2019.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống dân tộc. Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường; tuyên truyền để người dân, khách du lịch thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các địa bàn, các khu, tuyến, điểm du lịch;  kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội.

9. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm, rượu bia trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các điểm du lịch, lễ hội, nơi tập trung đông người.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp huy động học sinh đến trường học tập sau kỳ nghỉ Tết, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao nhất, không để tình trạng học sinh nghỉ học do tham gia vào các lễ hội tại địa phương.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động; nắm tình hình lao động các địa phương biên giới ra ngoài tỉnh làm thuê để tuyên truyền, quản lý theo quy định nhằm đảm bảo an ninh trật tự biên giới, đảm bảo quyền lợi của người dân. Tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện.

12. Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông, đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc, lô đề, tín dụng đen dưới mọi hình thức.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyển và giao quân, ra quân huấn luyện năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch; phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các địa phương biên giới tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, cửa khẩu.

14. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; động viên toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngay từ những ngày đầu năm mới.

15. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nhân dân, đoàn viên, hội viên chúng sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.

P.V

Các tin tức khác