Công điện Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018

Số ký hiệu: 11/CĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác