Công điện về việc khắc phục thiệt hại đợt lốc, mưa đá ngày 14/4/2018

Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh có công điện số 07/CĐ-UBND về việc khắc phục thiệt hại đợt lốc, mưa đá ngày 14/4/2018.

Ngày 14/4/2018, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trên địa bàn các huyện Hòa an, Hạ Lang, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Phục Hòa, Trà Lĩnh đã có mưa, mưa vừa; đã xảy ra lốc, mưa đá, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Để nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND các huyện Hòa an, Hạ Lang, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Phục Hòa, Trà Lĩnh: Huy động lực lượng Quân sự, Công an, Đoàn thanh niên hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở để ổn định sinh hoạt hàng ngày. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc cây trồng bị thiệt hại nhẹ, nhằm tận dụng, tận thu; hoặc trồng lại, song không để ảnh hưởng đến mùa vụ tới. Chủ động sử dụng kinh phí dự phòng cấp xã, cấp huyện để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai (ưu tiên hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách, hộ neo đơn, hộ nghèo trước). Chỉ đạo UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn thống kê chính xác thiệt hại do thiên tai gây ra, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hải Hà 

Các tin tức khác