Công khai Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Tài chính Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
Tập tin Cong khai du toan.rar5.67 MB