Công văn của UBND tỉnh về chủ trương phối hợp Hội thảo khoa học và công nghệ trọng điểm cáp Quốc gia với đề tài "luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển các khu kinh tế qua biên giới ở Việt Nam"

Số ký hiệu: 3136/UBND-TH
Ngày ban hành: 02/10/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khoa học, Công nghệ
Các văn bản khác