Công văn trả lời bà Hoàng Thị Nọa

Số ký hiệu: 1815/UBND-BTCD
Ngày ban hành: 30/05/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác