Cấp đổi chứng minh nhân dân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp đổi chứng minh nhân dân

Trình tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

- Đơn xin cấp CMND, xác nhận tại Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trong đơn xin cấp CMND dán ảnh mầu cỡ 3x4cm, đóng dấu giáp lai) (mẫu CM3)

- Hộ khẩu đăng ký thường trú

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 (chụp ảnh tại Cơ quan Công an)

- Nộp lại CMND

Thời hạn giải quyết

- Địa bàn thành phố: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa bàn huyện: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện, thành phố

- Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Chứng minh nhân dân

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp CMND (CM3)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp

- CMND rách, nát, không rõ ảnh hoặc một trong các thông tin đã ghi trên CMND

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký HKTT ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon CM3.doc54.5 KB

Mức độ: