Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

Trình tự thực hiện

- Cơ sở in có nhu cầu cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp đổi giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua mạng Internet.

 

 

Hồ sơ

a. Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép;

b. Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

c. Giấy tờ chứng minh về việc có một trong các thay đổi quy định tại khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

- Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 02 - Phụ lục II Thông tư 23.2014.doc

 

 

Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.( Theo mẫu số 04 - Phụ lục II, Ban hành kèm theo thông tư 23/2014/TT-BTTTT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: