Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an phường, xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Bước 3: Nhận kết quả: Nộp giấy biên nhận.

+ Trường hợp được giải quyết đổi sổ tạm trú: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ tạm trú, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

+ Trường hợp không giải quyết đổi sổ tạm trú: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết cấp đổi sổ tạm trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu. 

 

Cách thức thực hiện

 trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

 a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).

b)  Sổ tạm trú.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc

Phí, lệ phí

- Phường thuộc địa bàn thành phố: 20.000đ/1 lần cấp.

- Xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện, thành phố: 10.000đ/1 lần cấp.

 

(Miễn lệ phí đối với bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con  dưới  18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc).

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ tạm trú.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: