Cấp đổi thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định 146 và phát hành thẻ BHYT năm 2019

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã có công văn gửi BHXH các huyện, Thành phố về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP và phát hành thẻ BHYT năm 2019.

the BHYT minh hoa

Theo đó, BHXH các huyện, Thành phố khẩn trương phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng rà soát, hoàn thiện và lập danh sách cấp, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Việc xác định mã đối tượng, mã quyền lợi hưởng BHYT thực hiện theo Bảng đối chiếu thay đổi mã đối tượng, mức hưởng BHYT từ ngày 1/12/2018 ban hành kèm theo Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam. Trong quá trình thực hiện lưu ý những trường hợp đổi mã đối tượng và đổi mã quyền lợi hưởng BHYT.

Tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu thu, cấp thẻ BHYT theo Công văn số 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018 về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT. Thực hiện gia hạn thẻ BHYT trên phần mềm, những trường hợp trùng mã số BHXH phải phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng xác minh tình trạng trùng đối tượng tham gia, cập nhật điều chỉnh thu, phát hành thẻ BHYT theo đúng quy định. Nghiêm cấm việc phát hành thẻ BHYT khi phần mềm còn cảnh báo tình trạng trùng quá trình tham gia, trùng thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Trước khi tiến hành đổi mã số BHXH cho người tham gia BHYT trên phần mềm phải nắm bắt tình hình khám chữa bệnh BHYT (tra cứu lịch sử khám chữa bệnh) để phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh giải quyết, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi đối tượng; sau khi đổi mã số BHXH phải in lại và chuyển ngay thẻ BHYT theo mã số mới cho người tham gia.

Để quản lý tốt công tác chuyển giao thẻ đến tay đối tượng, BHXH huyện, thành phố chủ động cung cấp danh sách nhận thẻ BHYT được tách theo từng loại đối tượng, theo từng xóm và trao đổi với UBND cấp xã khi chuyển giao thẻ BHYT đến đối tượng thì cho đối tượng ký nhận vào danh sách nhận thẻ BHYT (trường hợp đối tượng không biết chữ có thể điểm chỉ) và gửi lại BHXH huyện, Thành phố danh sách có ký nhận thẻ BHYT của người dân trước ngày 20/1/2019.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác