Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

   Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Người nước ngoài (NNN) đề nghị cấp thẻ thường trú tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

- 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ

- Tờ khai cấp đổi thẻ thường trú (mẫu N9C) có xác nhận của Công an địa phương nơi thường trú

- Đơn trình bày lý do (nếu bị mất, thay đổi nội dung ghi trong thẻ)

- 02 ảnh mới chụp cỡ 3x4cm

- Bản chính thẻ thường trú cũ

- Bản phôtô hộ chiếu (mang theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu)

Cơ quan thực hiện TTHC

- Phòng Quản lý NXC Công an tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

- NNN đang thường trú tại Việt Nam

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ thường trú

Phí, lệ phí

Miễn thu lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai cấp đổi thẻ thường trú (mẫu N9C)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu N9C43.5 KB

Mức độ: