Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực (Visa), gia hạn tạm trú

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

  Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực (Visa), gia hạn tạm trú

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Người nước ngoài (NNN) đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh NNN gửi hồ sơ tới Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

- Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (Mẫu N14/M) do cơ quan Quản lý XNC phát hành (có xác nhận của cơ quan, tổ chức bảo lãnh, trường hợp thăm thân có xác nhận của Công an phường, xã nơi tạm trú)

- Bản chính hộ chiếu, thị thực (visa)

- 01 bản sao hoặc 01 bản phô tô (có bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam.

Hồ sơ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

NNN, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) đang đầu tư, kinh doanh, làm việc, công tác, học tập, thăm thân, du lịch... tạm trú tại tỉnh Cao Bằng

Đối tượng thực hiện TTHC

-  Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Cấp mới, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (Mẫu N14/M)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Trường hợp NNN, Việt Kiều tạm trú tại tỉnh Cao Bằng nhưng làm việc ở địa phương khác, có nhu cầu cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú thì Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh, thành phố nơi người đó làm việc tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền

- Thời hạn giá trị của thị thực (visa) ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn của hộ chiếu

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon N14.doc41 KB

Mức độ: