Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển cho Phòng Hạ tầng kỹ thuật-Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Bước 3: Phòng Hạ tầng kỹ thuật-Quản lý nhà và thị trường bất động sản thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Phòng thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức nộp hồ sơ. Khi hồ sơ đủ điều kiện, trình Lãnh đạo Sở Xây dựng cấp phép theo quy định.

- Bước 4: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ

+ Đơn đăng ký cấp chứng chỉ

+ 01 ảnh mầu cỡ 3 x 4 chụp trong năm đề nghị cấp chứng chỉ

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Cao Bằng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cao Bằng

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

Kết quả thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề.              

Lệ phí

200.000/1giấy theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới (ban hành kèm theo Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ xây dựng).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ

(Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ)..

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội ban hành ngày 29/6/2006;

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ;

- Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 1460/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 6.doc763.5 KB

Mức độ: