Cấp chứng chỉ quy hoạch (đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp chứng chỉ quy hoạch (đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500)

Trình tự thực hiện

- Gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch tới Sở Xây dựng;

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ;

- Khi hồ sơ đã đầy đủ, vào sổ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Trả kết quả tại trụ sở cơ quan hành chính theo đúng thời hạn quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch;

+ Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 hoặc 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện (Cốt bình đồ khảo sát lấy theo cốt quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ).

Thời hạn giải quyết

Tối đa 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ quy hoạch.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Điều 33 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Điều 41 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Khoản 2,3 mục II phần VII Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1880/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

          

Mức độ: