Cấp GCN đủ điều kiện về antt để kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp mới GCN đủ điều kiện về ANTT

- Bản sao: GCN đăng ký kinh doanh; GCN đầu tư hoặc GCN đăng ký hoạt động; GCN đăng ký thuế

- GCN đủ điều kiện về PCCC hoặc biên bản kiểm tra an toàn về PCCC

- Bản khai lí lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. (mẫu ĐD1a)

- Bản khai nhân sự, bản phô tô hộ chiếu, bản phô tô thẻ cư trú (nếu là người nước ngoài) (mẫu ĐD3)

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

- Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện, thành phố

- Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai lý lịch (mẫu ĐD1a)

- Bản khai nhân sự (mẫu ĐD3)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon DĐ164 KB
Microsoft Office document icon DĐ3.doc90 KB

Mức độ: