Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Theo mẫu);
- Bản sao (có chứng thực) giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm (VSATTP), bao gồm:
  + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực xung quanh;
  + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
- Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh(Theo mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản gốc);
- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận GMP,SSOP, HACCP(nếu có).
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Mẫu 1)
 - Bản cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (Mẫu II)
(Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:50 000đồng/1 lần cấp.
- Lệ phí thẩm định, kiểm tra cơ sở thực phẩm: 200.000 đồng đến 600.000 đồng/lần/cơ sở.
(Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 - Nơi chế biến thực phẩm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải được đặt trong khu vực có đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm;
 - Việc sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an toàn theo quy định của pháp luật. Cơ sở chế biến thực phẩm phải thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật. Cơ sở chế biến thực phẩm phải bảo đảm quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;
 - Cơ sở chế biến thực phẩm chỉ được phép sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng trong Danh mục được phép sử dụng và sử dụng đúng liều lượng, giới hạn quy định.

 - Trong quá trình chế biến phải Sử dụng thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm; Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm; Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định; Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường.
(Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11)  

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội;
- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao;      
- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm;
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP.

 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Theo mẫu);
- Bản sao (có chứng thực) giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm (VSATTP), bao gồm:
  + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực xung quanh;
  + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
- Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh(Theo mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (Bản sao có chứng thực hoặc bản gốc);
- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận GMP,SSOP, HACCP(nếu có).
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Mẫu 1)
 - Bản cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (Mẫu II)
(Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:50 000đồng/1 lần cấp.
- Lệ phí thẩm định, kiểm tra cơ sở thực phẩm: 200.000 đồng đến 600.000 đồng/lần/cơ sở.
(Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 - Nơi chế biến thực phẩm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải được đặt trong khu vực có đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm;
 - Việc sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh an toàn theo quy định của pháp luật. Cơ sở chế biến thực phẩm phải thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật. Cơ sở chế biến thực phẩm phải bảo đảm quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;
 - Cơ sở chế biến thực phẩm chỉ được phép sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng trong Danh mục được phép sử dụng và sử dụng đúng liều lượng, giới hạn quy định.

 - Trong quá trình chế biến phải Sử dụng thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm; Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm; Sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định; Dùng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường.
(Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11)  

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội;
- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao;      
- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm;
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon mau I27.5 KB
Microsoft Office document icon mau II53 KB

Mức độ: