Cấp giấy chứng nhận chất lượng gia súc (bò, trâu, lợn) giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận chất lượng  gia súc (bò, trâu, lợn) giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi

Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện (thành phố);

- Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết);

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hẹn chuyển cho cá nhân, tổ chức;

- Trong trường hợp cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ liên hệ với cá nhân, tổ chức yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nộp trực tiếp cho cán bộ thụ lý hồ sơ tại phòng chuyên môn);

- Cá nhân, tổ chức phối hợp với Trạm thú y, UBND cấp xã tiến hành kiểm tra giám định, bình tuyển gia súc của cơ sở chăn nuôi;

- Trong 10 ngày, nếu trường hợp không đủ tiêu chuẩn chất lượng bò đực giống theo quy định, Trạm thú y trả lời bằng văn bản và trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức ;

- Cá nhân mang phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện (thành phố) theo thời gian ghi trên phiếu.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

- Hóa đơn, hợp đồng mua gia súc giống;

- Giấy kiểm dịch;

- Lý lịch gia súc giống;

- Kết quả giám định , bình tuyển gia súc giống (Phòng chuyên môn, chi cục thú y phối hợp với UBND cấp xã).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: UBND huyện (thành phố);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp &PTNT;

- Cơ quan phối hợp : Trạm thú y, UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận

Lệ phí

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

-  Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29/4/2004;

- Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bô Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống;

- Quyết định số 67/ 0205/QĐ-BNN ngày 31 /10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống.

 

 

 

Mức độ: