Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

  Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

Không qui định cụ thể

Hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy gửi cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

a) Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện

- Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

- Kế hoạch tổ chức huấn luyện;

- Danh sách đối tượng đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14).

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện

- Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện;

- Danh sách đối tượng đăng ký dự lớp huấn luyện.

c) Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC13).

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Đối tượng thực hiện TTHC

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số PC13

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon MSPC1327 KB

Mức độ: