Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56 của Bộ Y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã có thông báo gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn để phối hợp và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017.

Thông tư số 56 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018. Theo quy định trên, cơ quan BHXH không còn trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Kết quả hình ảnh cho giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo thông tư 56/2017

Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56 của Bộ Y tế ngày 29/12/2017.

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được sử dụng phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ quan BHXH đã cấp đến hết ngày 31/12/2018; đồng thời chậm nhất đến ngày 31/1/2019, có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan BHXH toàn bộ giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp (bao gồm cả số đã sử dụng và chưa sử dụng).

Từ ngày 1/1/2019, phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ quan BHXH cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ không còn giá trị pháp lý để thanh toán chế độ BHXH. 

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác