Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

          * Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Cao bằng hoặc gửi theo đường bưu điện

          * Bước 2: Cơ quan Kiểm lâm sở tại kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ cấp giấy chứng nhận theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan Kiểm lâm sở tại nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

          * Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Cao bằng tại hoặc qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

          - Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ

 

Thời  hạn giải quyết

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

            Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (mẫu đề nghị đính kèm).

 

Phí, lệ phí

             Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy chứng nhận trại nuôi.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

 

 

 

Mức độ: