Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Sau khi xây dựng xong trung tâm sát hạch lái xe, tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

Bước 2: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc từ sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải.  

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy phép xây dựng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

        Không có

Phí, lệ phí

        Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

       Giấy chứng nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Có diện tích không nhỏ hơn 4000m2, có đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ;

- Xe sát hạch lái xe trong hình tối thiểu có 02 xe đối với hạng A1, 01 xe đối với hạng A2, A3, A4;

- Xe sát hạch lái xe trong hình thuộc sở hữu của trung tâm sát hạch;

- Thiết bị sát hạch lý thuyết: Tối thiểu 02 máy chủ; tối thiểu 10 máy trạm;

- Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình: Tối thiểu 02 máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch;

- Trung tâm sát hạch phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

(Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN40: 2015/BGTVT ban hành theo Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

 

 

Mức độ: