Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu cho Công an huyện, thành phố để làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu hồ sơ đủ thủ tục cán bộ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả

nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến bổ sung cho kịp thời

Bước 3- Nhận Giấy chuyển hộ khẩu tại trụ sở Công an huyện, thành phố:

Cán bộ trả kết quả, thu lệ phí

- Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

01 bộ hồ sơ, gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ( HK02)

- Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 05 ngày ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an huyện, thành phố

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chuyển hộ khẩu ( HK07)

Phí, lệ phí

Mức thu cụ thể thực hiện theo Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Có hộ khẩu thường trú tại huyện, thành phố.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không có

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon HK02.doc52.5 KB

Mức độ: