Cấp giấy phép Đào đường đô thị

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép Đào đường đô thị

Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ tại bộ phận " một cửa" Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

-Phòng Hạ tầng kỹ thuật thẩm định hồ sơ, tham mưu giúp giám đốc Sở cấp giấy phép đào đường đô thị;

- Nhận giấy phép tại bộ phận "một cửa" Sở xây dựng Cao Bằng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Xây dựng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Đơn đề nghị cấp giấy phép đào đường đô thị (lòng đường, hè);

+ Bản sao không công chứng Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật; 

+ Bản vẽ thiết kế gồm có mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng và mặt cắt móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Các thoả thuận đấu nối và đấu nối không gian;

+ Giải pháp kỹ thuật liên quan bảo đảm an toàn cho người, công trình lân cận, công trình bên trên, phương tiện thi công và các hoạt động công cộng khác.

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân và tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng;

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện (nếu có);

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng;

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp giấy phép đào đường đô thị.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật giao thông đường bộ số 26/2001/QH10;

- Quyết định 04/2006/QĐ-BGTTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho người đi bộ;

- Thông tư 04/2009/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định 691/2010/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Mức độ: