Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở in nhận chế bản in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài các sản phẩm in: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác; mẫu, biểu mẫu giấy tờ của cơ quan, tổ chức; tem chống giả; hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá; các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.         

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

          Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in ch nước ngoài; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;

- 02 (hai) bản mẫu sản phẩm nhận chế bản in, gia công sau in.

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

   05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu số 11 - Phụ lục: Giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài.

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 05 - Phụ lục:  Đơn đề nghị cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 Cơ sở in chỉ được nhận chế bản in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài loại sản phẩm in phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động.

(Theo Khoản 1, Điều 23, Nghị định 60/NĐ-CP quy định về hoạt động in).

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

 

 

             

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 05.doc28 KB
Microsoft Office document icon Mẫu số 11.doc29 KB

Mức độ: